De Ronde

In 2015 heeft Janet het ‘Ronde van Vlaanderen’ virus opgelopen. Sport is altijd als onderwerp in haar werk te zien geweest. Echter, meer geïnteresseerd in de achtergronden van de sport, zag ze verandering in het landschap en de  leefgemeenschappen in West-Vlaanderen. Elke 14e zondag van het jaar is de dag van de hoogmis, de dag van de Ronde van Vlaanderen. Het stille landschap van de Vlaamse Ardennen veranderd in een wieler circus waarvan een aantal signalen nog een tijd daarna zichtbaar blijven. Het wielrennen en met name de Ronde, zit bij de Belgen in het bloed. Koers is religie.
Dit project is een doorlopend fotografisch onderzoek naar de impact van de Ronde op het landschap en haar inwoners.

In 2023 verschijnt het fotoboek ‘De Ronde’.


The Tour of Flanders

In 2015 Janet contracted the "Tour of Flanders" virus. Sport has always been a subject in her work.
However, more interested in the backgrounds of the sport, she saw changes in the landscape and the communities in West Flanders. Every 14th Sunday of the
year is the day of High Mass, the day of the Tour of Flanders. The quiet landscape of the Flemish Ardennes turned into a cycling circus, a number of signals
of which remain visible for some time afterwards. Cycling, and especially the Tour of Flanders (de Ronde), is in the blood of Belgians. Course is religion.

This project is an ongoing photographic research into the impact of the Tour on the landscape and its inhabitants.

The photobook "De Ronde" will be published in 2023.
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Janet Vermist Fotografie ronde van vlaanderen belgie wielrennen landschap impact bewoners
Using Format