Shetland 

Er is al veel gezegd en geschreven over ecologische wol. Het lijkt een hype te worden, als je wol of katoen niet biologisch of ecologisch is, dan telt het niet mee. Wat is precies ecologische wol. Of, wat daaraan vooraf gaat, waarom werkt een boer ecologisch en wat komt daarbij kijken. Getriggerd door de verhalen in de media ben ik op zoek gegaan naar het (ecologische) verhaal van Shetland.

Een eerste verkenning leverde een kennismaking met het eiland en zijn bewoners op. Een interessant aspect was om te zien hoe de Shetlanders een bestaan weten te maken op zo’n afgelegen eiland. Ofwel van het land en de schapen, ofwel van de zee en de visserij.
‘Shetlanders making a living of Shetland’ was een statement die steeds opnieuw terugkwam. De beelden die het opleverde vertellen een verhaal over het land en de mensen die ervan leven. Voornamelijk door de grond, schapen en het vlees en de wol die het levert. Het feit dat het uitmaakt op welke grond de schapen grazen, zandgrond, turfgrond, heide of strand. Dat lammetjes het eerste jaar bij de moeder blijven om te leren hoe ze in de natuur moeten overleven.

Shetland

Much has been said and written about ecological wool. It seems to be a hype, if your wool or cotton is not organic or ecological, it does not count.
What exactly is ecological wool. Or, what precedes this, why does a farmer work ecologically and what is involved. Triggered by the stories in the media,
I went in search of the (ecological) story of Shetland.
A first exploration resulted in an introduction to the island and its inhabitants. An interesting aspect was to see how the Shetlanders managed to make a
living on such a remote island. Either from the land and the sheep, or from the sea and fishing.

'Shetlanders making a living of Shetland' was a statement that encountered over and over again. The images it produced tell a story about the land and the
people who live on it. Mainly because of the soil, sheep and the meat and wool it provides. The fact that it matters on which soil the sheep graze, sandy soil,
peat soil, heather or beach. That lambs stay with their mother for the first year to learn how to survive in nature.

Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners jamieson woolmill wool
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Janet Vermist Fotografie shetland vk farmer boer schapen sheep landschap bewoners
Using Format